Information

ข้อมูลเจ้าของร้าน

เครื่องหมายตำรวจ,กระบี่นายร้อย,ชุดรปภ,ตราติดหน้ารถ,ชุดปจ.

หมวดสินค้าทั้งหมด

แจ้งการชำระเงิน ของร้าน เครื่องหมายตำรวจ,กระบี่นายร้อย,ชุดรปภ,ตราติดหน้ารถ,ชุดปจ. ตรวจสอบพัสดุ ของร้าน เครื่องหมายตำรวจ,กระบี่นายร้อย,ชุดรปภ,ตราติดหน้ารถ,ชุดปจ. แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบร้านค้า เครื่องหมายตำรวจ,กระบี่นายร้อย,ชุดรปภ,ตราติดหน้ารถ,ชุดปจ.

วิธีการรับสินค้า

             

 

             วิธีการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์   (สามารถเช็คพัสดุไปรษณีย์ได้ทั้ง 2 แบบครับ) 

 

 

1. จัดส่งสินค้าแบบด่วนพิเศษ EMS 

 

     -  กรุงเทพฯ และปริมณฑล     รับสินค้าภายใน  1 - 2  วัน 

     -  ต่างจังหวัด                      รับสินค้าภายใน  2 - 4  วัน

 

 

 

2. จัดส่งสินค้าแบบลงทะเบียน 

 

     -  กรุงเทพฯ และปริมณฑล    รับสินค้าภายใน  2 - 3  วัน 

     -  ต่างจังหวัด                     รับสินค้าภายใน  3 - 5  วัน 

 

 

 

Thai2force.com

 

 

เครื่องหมายตำรวจ,กระบี่นายร้อย,ชุดรปภ,ตราติดหน้ารถ,ชุดปจ.